Rytmika

Scenariusz 

Cele: Drogie dzieci, dzisiaj będziemy rozpoznawali różne części naszego ciała, a następnie będziemy się bawić i śpiewać.

 

Temat: Ufoludek.

Przebieg lekcji:

1. Odsłuchujemy nagranie Rytmika - lekcja 5 i wykonujemy wszystko według polecenia.

RYTMIKA - Lekcja 5
00:00 / 19:50