top of page

Rytmika

Scenariusz 

Cele: Drogie dzieci, dzisiaj oprócz ćwiczeń będziemy zamieniać się w wróbelki oraz w myszki.

Temat: Wróbelek i myszka

Przebieg lekcji:

1. Odsłuchujemy nagranie Rytmika - lekcja 7 i wykonujemy wszystko według polecenia.

RYTMIKA - Lekcja 7
00:00 / 09:55
bottom of page