top of page

Rytmika

Scenariusz 

Cele: Drogie dzieci, dzisiaj oprócz ćwiczeń będziemy udawać różne zwierzątka oraz śpiewać piosenkę ,,Jestem Polakiem".

Temat: Zwierzaki

Przebieg lekcji:

1. Odsłuchujemy nagranie Rytmika - lekcja 6 i wykonujemy wszystko według polecenia.

2. Śpiewamy piosenkę Jestem Polakiem

RYTMIKA - Lekcja 6
00:00 / 08:59
bottom of page