top of page

Katecheza online

Zaczynamy! 

Po wykonaniu pracy prześlij ją!

Komentuj! 

W godzinach lekcyjnych (wg planu) skontaktujecie się również z nauczycielem

bottom of page